Vyšetrenia

Vyšetrujeme dospelých i deti od 6 rokov (nutná základná znalosť čítania).
Poskytujeme komplexné očné vyšetrenia najmodernejšími prístrojmi firmy Oculus a Topcon.

Realizujeme:
 • Kontrolu zrakovej ostrosti, predpis okuliarovej korekcie
  pri refrakčných vadách ako je krátkozrakosť /myopia/, ďalekozrakosť /hypermetropia/ a starecká ďalekozrakosť /presbyopia/ 
 • Vyšetrenia očného pozadia 
  potrebné na zhodnotenie stavu šošovky, sklovca, zrakového nervu, sietnice, sietnicových ciev i pri celkových ochoreniach ako napr. cukrovka I. a II. typu, vysoký krvný tlak
 • Vyšetrenie zorného poľa
  pri určovaní zmien v periférnom videní napr. pri glaukóme, neurologických ochoreniach, ochoreniach sietnice i pri vyšetrení spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
 • Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou metódou
  zvýšený vnútroočný tlak je jeden z najdôležitejších príznakov zeleného zákalu - Glaukómu
 • Meranie hrúbky rohovky (pachymetria)
  určujeme pri podozrení na glaukóm ako i pri ochoreniach rohovky
 • Vyšetrenie farbocitu  
  pri zhodnotení spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel i určovaní farbosleposti
 • Vyšetrenie Syndrómu suchého oka
  zisťujeme produkciu sĺz Schirmerovým testom a kvalitu sĺz Break-up time testom. Syndróm suchého oka vzniká veľmi často v súvislosti s prácou na počítači, môže byť vekom podmienený i pri Ochorení povrchu oka
 • Komplexné vyšetrenie pri podozrení na Zelený zákal (glaukóm)
 • Komplexné vyšetrenie pri podozrení na Šedý zákal (katarakta)
 • Diagnostiku Vekom podmienenej makulárnej degenerácie
  Vyšetrenie najdôležitejšej časti sietnice - žltej škvrny (makuly)
 • Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci /zobraz. jednotky, laser, práca vo výškach/
 • Vyšetrenie na zbrojný preukaz
 • Dispenzárna starostlivosť pri chronických ochoreniach /glaukóm, VPDM, diabetická retinopathia/
 • Kontroly po očných operáciách
 • OCT Vyšetrenie
  detailné zobrazenie jednotlivých vrstiev sietnice a časti zrakového nervu. Využívame ho pri ochoreniach sietnice a zrakového nervu /ako napr. glaukóm, vekom podmienená degenerácia makuly, diabetické zmeny na sietnici a iné/. Vyšetrenie je rýchle, nebolestivé s okamžitým výsledkom