Cenník

Ceny vyšetrení u samoplatcov, vyšetrenia spôsobilosti + vyšetrenie OCT nie sú hradené z verejného ZP
Cena
Vyšetrenie zrakovej ostrosti u dospelých, predpis okuliarov                                                                                                                                                                                                                20 €

Vyšetrenie zrakovej ostrosti u detí od 6 rokov, predpis okuliarov                                                                                                                                                                                                        30 €
Vyšetrenie očného pozadia                                                                                                                                                                                                                                                                 20 €
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom                                                                                                                                                                                                                                                 10 €
Meranie vnútroočného tlaku                                                                                                                                                                                                                                                                5 €
Pachymetria (meranie hrúbky rohovky)                                                                                                                                                                                                                                                5 €
Vyšetrenie farbocitu                                                                                                                                                                                                                                                                             5 €
Vyšetrenie syndrómu suchého oka                                                                                                                                                                                                                                                     10 €
Kompletné vyšetrenie (zraková ostrosť, vnútroočný tlak i očné pozadie)                                                                                                                                                                                              35 €     

Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel                                                                                                                                                                                                                   40 € 
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu s laserom                                                                                                                                                                                                                                     30 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu vo výškach                                                                                                                                                                                                                                   30 €     
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu so zobrazovacími jednotkami                                                                                                                                                                                                        25 €    

Vyšetrenie spôsobilosti na držanie zbrane                                                                                                                                                                                                                                        35 €     

Celkové vyšetrenie pri podozrení na glaukóm (vyšetrenie zrakovej ostrosti, očné pozadie, perimeter, vnútroočný tlak, pachymetria)                                                                                                     45 €

 Akútne vyšetrenie bez rozkvapkania                                                                                                                                                                                                                                                   10 €      
Akútne vyšetrenie s rozkvapkaním                                                                                                                                                                                                                                                      30 €

Kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                             10 €   
Konzultácia (podľa doby trvania)                                                                                                                                                                                                                                                         10-20 €
Kultivačné vyšetrenie zo spojovkového vaku                                                                                                                                                                                                                                       10 €

Vyšetrenie OCT - 1 oko                                                                                                                                                                                                                                                                      20 €

                         - 2 oči                                                                                                                                                                                                                                                                       30 €  


Uvedené ceny sú v EURO.
V ambulancii nie je možné platiť platobnou kartou.