Cenník

SAMOPLATCI
Vyšetrenie zrakovej ostrosti u dospelých, predpis okuliarov30 €
Vyšetrenie zrakovej ostrosti u detí od 6 rokov, predpis okuliarov, očné pozadie45 €
Vyšetrenie očného pozadia30 €
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom20 €
Meranie vnútroočného tlaku5 €
Pachymetria (meranie hrúbky rohovky)10 €
Vyšetrenie farbocitu10 €
Vyšetrenie syndrómu suchého oka15 €
Kompletné vyšetrenie (zraková ostrosť, očný tlak i očné pozadie)55 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel40 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu so zobrazovacími jednotkami30 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu s laserom35 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu vo výškach35 €
Vyšetrenie na zbrojný preukaz40 €
Celkové vyšetrenie pri podozrení na glaukóm (vyšetrenie zrak. ostrosti, očné pozadie, perimeter, očný tlak, pachymetria, OCT vyšetrenie)80 €
Akútne vyšetrenie bez rozkvapkania20 €
Akútne vyšetrenie s rozkvapkaním40 €
Kontrola po akútnom vyšetrení15 €
Priepustka1 €
Vystavenie kópie lekárskeho nálezu, receptu na okuliare2 €
Vstupný jednorazový poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                               20 €
1x podanie kortikoidnej látky pod spojovku                                                                                                                                                                                                                                                          10 €
Doplnkové vyšetrenia u pacientov so ZP
OCT vyšetrenie30 €
Perimeter10 €
Priepustka1 €
Vystavenie kópie lekárskeho nálezu, receptu na okuliare2 €

Vstupný jednorazový poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                               20 €


1x podanie kortikoidnej látky pod spojovku                                                                                                                                                                                                                                                         10 €