Cenník

Cena vyšetrení u samoplatcov, vyšetrenia spôsobilosti nie sú hradené z verejného ZP
Cena
Vyšetrenie zrakovej ostrosti u dospelých, predpis okuliarov20 €
Vyšetrenie zrakovej ostrosti u detí od 6 rokov, predpis okuliarov 30 €
Vyšetrenie očného pozadia20 €
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom10 €
Meranie vnútroočného tlaku 5 €
Pachymetria (meranie hrúbky rohovky)5 €
Vyšetrenie farbocitu5 €
Vyšetrenie syndrómu suchého oka10 €
Kompletné vyšetrenie (zraková ostrosť, vnútroočný tlak i očné pozadie)35 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel40 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu s laserom30 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu vo výškach30 €
Vyšetrenie spôsobilosti pre prácu so zobrazovacími jednotkami                                                         25 €
Vyšetrenie spôsobilosti na držanie zbrane
35 €
Celkové vyšetrenie pri podozrení na glaukóm (vyšetrenie zrakovej ostrosti, očné pozadie, perimeter, vnútroočný tlak, pachymetria)45 €
Akútne vyšetrenie bez rozkvapkania10 €
Akútne vyšetrenie s rozkvapkaním 30 €
Kontrola10 €
Konzultácia (podľa doby trvania)10 - 20 €
Kultivačné vyšetrenie zo spojovkového vaku10 €

Uvedené ceny sú v EURO.
V ambulancii nie je možné platiť platobnou kartou.