Aktuálne informácie

Ukončenie prijímania nových pacientov

Od 1.1.2023 ukončujeme prijímanie nových pacientov z dôvodu naplnenia kapacity ambulancie. Výnimku tvoria pacienti s trvalým bydliskom Rača, Krasňany, Vajnory a Svätý Jur - tých naďalej prijímame. Doteraz vyšetrení pacienti /aj mimorajónny/ zostávajú vedení v našej ambulancii aj naďalej.

Vyšetrujeme dospelých a deti od dovŕšených 6 rokov.

Objednávanie na tel. č. 0948 025 730 alebo mailom info@okoftal.sk.

Union, VŠZP, Dôvera

Oznamujeme naším milým pacientom, že Očná ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami - Union, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Dôverou

Viac ako 10 rokov praxe

Komplexné očné vyšetrenia

Pozitívne recenzie