O nás

Mudr. Oľga Krausová

              
V oftalmológii mám vyše 10 ročnú prax...
2002 - 2008štúdium Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové
2008 - 2013lekárska prax v odbore oftalmológia na Očnej klinike Nemocnice svätého Cyrila a Metoda Univerzitnej nemocnice Bratislava
2012atestácia v odbore oftalmológia na Očnej klinike Nemocnice svätého Cyrila a Metoda Univerzitnej nemocnice Bratislava
2014 - 2020Očná ambulancia Mauro Simon Pezinok
2018 - 2023CMO Bratislava

Beáta Hornyáková

1987 – 1991štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave odbor detská sestra
1991 – 1993zdravotná sestra pri lôžku na Očnom oddelení v DFNsP na Kramároch
2004 – 2015zdravotná sestra na Neurologickej ambulancii v Pezinku
2015 – 2020asistent ortopedického technika na Poliklinike v Pezinku
2021 - doterazzamestnaná v Očnej ambulancii OK Oftal